Ce trebuie sa stii pentru a face solo-uri > part.2

Posted: February 26, 2013 in Intermediari
Tags: , , , , , , , ,
Astăzi voi continua seria de articole “Ce trebuie să ştii pentru a face solo-uri” şi vom vorbi despre gamele muzicale. De ce sunt gamele atât de importante? Simplu, ele reprezintă baza muzicală a solo-urilor tale sau altfel spus acel grup de note ce se potriveşte perfect acordurilor din armonia compusă de tine.

Mulţi chitarişti atunci când abordează pentru prima oară solo-urile sau improvizaţia se lovesc de următoarea problemă – nu ştiu ce note ar trebui să folosească atunci când improvizează peste o anumită secvenţă de acorduri.

Înainte de a-ţi răspunde şi pentru a-ţi facilita înţelegerea celor ce urmează aş vrea înainte de toate să reciteşti articolele despre tonalitatemoduri muzicale şi acorduri.

Aşa cum ai putut citi în articole, totul se învârte în jurul conceptului de tonalitate ce cuprinde noţiunile de acord şi modGamele nu reprezintă altceva decât rezultatul unui anumit mod de aşezare a tonurilor şi semitonurilor astfel încât să subliniem rolul tonicii.

Gamele pe care aş vrea să ţi le prezint mai jos şi pe care aş vrea să începi să le foloseşti ca şi bază pentru solo-urile tale vor fi gamele rezultate din modurile clasice (cele pornite de la modul major natural sau Ionian). Tonalitatea în care sunt exemplificate gamele este Do major.

În articolul despre modurile muzicale ai aflat că dacă vei forma noi game pornind de pe fiecare treaptă a gamei majore naturale, acestea vor reprezenta pe rând rezultatul modurilor de organizare: ionian, dorian, frigian, lidian, mixolidian, eolian şi la final locrian.

Pentru a înţelege mai bine cum se formează şi de ce sunt legate între ele modurile clasice aş vrea să-ţi exemplific cum se formează modurile dorian, frigian şi lidianTonalitatea majoră naturală se organizează în funcţie de modul Ionian (mod major natural) TTsTTTs. Pornind de la nota Do, conform succesiunii de tonuri şi de semitonuri vom avea următoarea gamă: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dacă mutăm primul ton (Do-Re) la final vom avea un nou mod: TsTTTsT – mod dorian. Gama rezultată din mutarea a final a primului ton din gama majoră naturală va fi gama doriană – Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re (în cazul de faţă gama Re dorian). Prin mutarea la final a primului ton al modului dorian vom avea ca rezultat modul frigian (sTTTsTT) şi gama aferentă: Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi (Mi frigian). De la modul frigian dacă mutăm la final primul semiton (Mi-Fa) va rezultamodul lidian TTTsTTs şi gama lidiană: Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa (gama Fa lidian).

Modele de game în tonalitatea Do major

Vom începe cu prima gamă disponibilă pornind de la poziţia 1 – Mi frigian – Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi

Gama Lidiană pornită din Fa, provenită din modul lidian – TTTsTTs

Gama Mixolidiană din Sol

Gama Eoliană (minoră naturală) din La

Gama Locriană din Si

Gama Ioniană (majoră naturală) din Do

Gama Doriană din Re

După ce ai exersat toate formele prezentate mai sus îţi recomand să începi să combini poziţiile pentru a experimenta digitaţii diferite sau chiar pentru a extinde gamele de la 2 octave la 3 octave.

Sursa http://www.the-guitar.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s